S55 Gotenreiniger

Gotenreiniger

Als accessoire op onze bestaande spuitrobot S55 is nu ook een gotenreiniger beschikbaar. De gotenreiniger bestaat uit twee v-vormige platen die door middel van een veer constant tegen de goot worden aangedrukt. Dit heeft als doel dat de afstand van de nozzle ten opzichte van de teeltgoot constant is. Dit is de basis voor een goede reiniging.
Zelfs als er een kaspoot tussen de robot en de teeltgoot staat, kan de gotenreiniger
deze zelfstandig passeren.

Bekijk onderstaande video, waarbij met heet water gereinigd wordS55 gotenreiniger_Gor 13_laagt.
In de meeste gevallen zal reiniging met koud water volstaan.

 

Video Gotenreiniger